Printer Friendly Version 05/02/2014 Парламентарни избори за народне посланике РС - пријављивање бирача у иностранству @ 5 February 2014 10:04 AM

Председник Републике Србије Томислав Николић, 29.01.2014.године потписао је Указ о распуштању Скупштине Републике Србије и Одлуку о расписивању парламентарних избора који су закарани за 16. март 2014. године.

Без обзира што су бирачи на претходним изборима били уписани у Посебну евиденцију бирача у иностранству, уколико желе да на предстојећим изборима гласају у иностранству, морају поново поднети у писаној форми Захтев за упис података о томе да ће гласати у иностранству. За захтев кликнути овде.

Услов за упис наведеног податка је да је бирач већ уписан у бирачки списак који води општинска, односно градска управа према месту његовог последњег пребивалишта, пре одласка у иностранство, односно према пребивалишту једног од родитеља.

Уколико бирач који има пребивалиште у иностранству није уписан у бирачки списак у РС, мора поднети истовремено и захтев за упис у бирачки списак и пријаву за гласање у иностранству. За захтев кликнути овде. Захтев се подноси директно општинској, односно градској управи или преко дипломатско-конзуларног представништва РС у иностранству, уз прилагање одговарајуће документације, након чега надлежни општински орган доноси решење о упису. 

Службеници ДКП ће приликом пријема захтева за упис у бирачки списак обавезно извршити увид у лична документа (ЈМБГ или бр. путне исправе – пасоша, личне карте или возачке дозволе), односно извршиће проверу да ли су бројеви из пасоша тачно уписани у захтев како не би дошло до доношења Решења којим би наведени захтев био одбијен или одбачен, јер бирач није уписан у бирачки списак или због тога што захтев непотпун.

Наглашавамо да бирач у иностранству може да провери да ли је уписан у Јединствени бирачки списак електронским путем на званичној Интернет страници Министарства правде и државне управе www.mpravde.gov.rs. Taкође, све релевантне информације за спровођење избора могу се наћи на сајту Републичке изборне комисије www.rik.parlament.gov.rs.

Рок за пријаву је 21. фебруар 2014.