Printer Friendly Version Kancelarija za brze odgovore @ 24 January 2014 09:34 AM

Kancelarija za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu osnovala je Servis za brze odgovore sa namerom da pruži pomoć u procesu dobijanja odgovora na pitanja dijaspore i Srba u regionu a koja su u nadležnosti državnih organa (lična dokumenta, državljanstvo, statusna pitanja, pitanja svojine, dopunske škole i druga prosvetna pitanja).

Pitanja se mogu postaviti elektronskim putem (sajt Kancelarije: www.dijaspora.gov.rs), putem telefona broj + 381 11 3202 937 i ličnim dostavljanjem u prijemno odeljenje brzih odgovora: Beograd, Vasina 20, radnim danom od 09,00 do 16,00 časova.