Printer Friendly Version URAĐENE biometrijske putne isprave @ 1 October 2012 11:37 AM

SPISAK NEURUČENIH PUTNIH ISPRAVA

Broj potvrde/zahteva (od ranije):

1210, 1485, 1686, 1721, 1769, 1819, 1969, 2023, 2025, 2027, 2091, 2175, 2250, 2915, 2956, 3086, 3087, 3204, 3224, 3313, 3315, 3361, 3990, 4134, 4461, 4533, 4675, 4792, 5214, 5925, 6080, 6122, 6134, 6207, 6299, 6316, 6333, 6376, 6378, 6381, 6415, 6417, 6442, 6453, 6457, 6458, 6459, 6462, 6471, 6472, 6480, 6483, 6484, 6485, 6487.

Na dan 19.10.2018. god.:

6486, 6501, 6502, 6511, 6513, 6519, 6525.

Na dan 05.11.2018. god.:

6402, 6445, 6446, 6468, 6475, 6479, 6520, 6521, 6523, 6524, 6526, 6528, 6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6535.