Printer Friendly Version Dopunska nastava @ 19 September 2012 01:12 PM

Dopunska škola na srpskom jeziku “Ivo Andrić“ u Briselu je u sistemu dopunskih škola Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Ministarstvo angažuje nastavnika koji izvodi nastavu.

Školu mogu pohađati deca uzrasta od 7 do 14 godina.

Za bliže informacije možete posetiti http://www.skolabrisel.blogspot.be ili pitati u Konzularnom odeljenju Ambasade Republike Srbije u Briselu.