Printer Friendly Version Statusna pitanja @ 19 September 2012 10:11 AM

Prijava braka sklopljenog pred inostranim organom

Prijava deteta rođenog u inostranstvu

Priznavanje očinstva

Usvojenje

Razvod braka

SKLAPANJE BRAKA U AMBASADI


Ambasada Republike Srbije u Briselu ovlašćena je za sklapanje braka.


Konzularni brak se može sklopiti kada su oba buduća supružnika državljani R.Srbije. U pogledu uslova za zaključenje braka primenjuju se odredbe Porodičnog zakona Republike Srbije.
Lica različitog pola, koja zakonito borave u inostranstvu, i imaju nameru da zaključe brak u diplomatsko konzularnom predstavništvu Republike Srbije, potrebno je da se jave Konzularnom odeljenju Ambasade i prilože javne isprave propisane Porodičnim zakonom Republike Srbije: izvode iz matičnih knjiga rođenih, uverenja o državljanstvu, ne starija od šest meseci i po zahtevu konzularnog funkcionera uverenje o slobodnom bračnom stanju, dokaz o prestanku ranijeg braka, putnu ispravu na uvid i slično. Dokumenta se predaju u originalu.


Brak se zaključuje, odnosno čin zaključenja braka obavlja se, na svečan način, u prostorijama Ambasade Ova vrsta braka se ne može sklopiti van prostorija Ambasade odnosno DKP-a.
Činjenica zaključenog braka upisuje se u matičnu knjigu venčanih koja se vodi u Ambasadi predstavništvu, a supružnicima se izdaje izvod iz matične knjige venčanih. Nakon sklopljenog braka. Ambasada obaveštava matičara u Republici Srbiji koji vodi matičnu knjigu rođenih za supružnike, o činjenici zaključenja braka, a radi upisa te činjenice u matične knjige rođenih.
Izvodi iz matične knjige venčanih izdaju se u Ambasadi, a posle isteka kalendarske godine u kojoj je brak zaključen, i u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije-Odeljenju za konzularne poslove u Beogradu, Kneza Miloša 26.


Za zakazivanje venčanja i informacije, molimo obratite se Konzularnom odeljenju Ambasade.